Khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất trên Windows 7

Bạn đang sử dụng Windows 7 và ổ cứng của bạn bị mất một phân vùng nào đó và trong đó có rất nhiều dữ liệu mà bạn cần. Vậy làm thế nào để khôi phục lại dữ liệu từ phân vùng bị mất?

khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất

1.Phân vùng dữ liệu ổ cứng bị mất

Bạn chia ổ cứng của mình có thể thành hai phân vùng, một là ổ C là ổ đĩa lưu trữ các chương trình, còn ổ D sử dụng để lưu trữ toàn bộ file dữ liệu liên quan đến học tập hay công việc cá nhân. Trong một số trường hợp bạn thực hiện chia lại phân vùng nhưng không theo đúng cách và bạn bị mất phân vùng ổ cứng. Đây là một trường hợp mất phân vùng ổ cứng có thể gặp phải, bên cạnh đó còn nhiều tình huống mất phân vùng ổ cứng khác.

Windows 7 được xem là hệ điều hành tốt nhất vì nó cung cấp giao diện đồ họa cho người dùng dễ dàng hơn so với khác phiên bản kahsc của Microsoft Windows. Nó cho phép bạn tạo ra các phân vùng để bạn có thể tổ chức và quản lý dữ liệu dựa trên các yêu cầu. Việc khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất tương đối phức tạp. Mất phân vùng ổ cứng có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ Sử dụng công cụ thứ ba không tin cậy: phân vùng trên ổ cứng Windows 7 có thể bị mất do sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba không được phép tạo phân vùng trên máy tính Windows 7.

+ Các mối đe dọa từ bên ngoài: virus, malware, spyware,…là những mối đe dọa chủ yếu xâm nhập qua thiết bị lưu trữ bên ngoài bị nhiễm bệnh hoặc do bạn tải về các file bị nhiễm bệnh. Bạn có thể bất ngờ bị mất phân vùng khi bị virus tấn công.

+ Ổ cứng thất bại: đôi khi ổ cứng có thể sụp đổ do trục trặc phần mềm, hệ thống tập tin hư hỏng, bad sector,…

Việc mất phân vùng ổ cứng kéo theo tất cả các dữ liệu của bạn nằm trên phân vùng đó đều bị mất. Lúc này việc bạn cần làm là khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất. Bạn có thể sử dụng phần mềm khôi phục dữ liệu hoặc mang ổ cứng đến các trung tâm khôi phục dữ liệu để họ có thể giúp bạn.

2.Khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất với phần mềm

Khi phân vùng bị mất chứa nhiều dữ liệu, bạn có thể cảm thấy rất buồn vì mất một lượng lớn dữ liệu từ nó. Tuy nhiên, không phải bạn sẽ mấy vĩnh viễn dữ liệu, bởi vì với việc sử dụng các phần mềm như Yodot Hard Drive Recovery là phần mềm dễ dàng để khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất trên Windows 7. Phần mềm này hỗ trợ để khôi phục lại dữ liệu bị mấy và xóa phân vùng định dạng FAT, NTFS, exFAT và hệ thống tập tin refs. Nó sẽ hiển thị cho bạn những thông tin chi tiết của từng phân vùng như kích thước, hệ thống tập tin, tổng số thư mục và loại ổ cứng để làm cho quá trình phục hồi của bạn trở lên dễ dàng và dễ hiểu. Sau đây là các bước để khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất trên Windows 7:

+ Tải phần mềm Yodot Hard Drive Recovery và cài đặt nó vào máy tính của bạn.

+ Chạy ứng dụng và sau đó bắt đầu khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị mất.

+ Màn hình chính hiển thị hai tùy chọn là “Partition Recovery” và “Formatted/ Reformatted Recovery”.

+ Sử dụng tùy chọn đầu tiên để và sau đó bạn có thể khôi phục lại dữ liệu.

+ Khi click vào “Next”, phần mềm bắt đầu quét và hiển thị các tập tin mà bạn có thể lấy lại.

+ Chọn tập tin và sau đó một lần nữa click vào “Next”.

+ Xem trước các file dữ để xác nhận về sự lựa chọn của bạn.

+ Lưu duữ liệu đã khôi phục ở một thiết bị lưu trữ khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button